- Team Building -
As this page is focuses on our activities in Flanders, Belgium, the main text is in Dutch. You will find the English translation at the bottom of the page.
RPG Crunch: Teambuilding voor bedrijven
Bent u een dynamische onderneming? Besteedt u ook veel aandacht aan teambuilding?
Uiteraard! Tijdens groepsactiviteiten op het gebied van teambuilding krijgen collega’s de kans elkaar beter te leren kennen, dit in een andere context dan op de werkvloer. Na de teambuilding zijn de banden tussen de collega’s versterkt. De werksfeer verbetert, men heeft meer plezier in het werk, de concentratie ligt hoger en de productiviteit gaat omhoog. Kortom; de teamgeest heeft een boost gekregen.
Wat bieden we aan?
U heeft een klein bedrijf, of u werkt in kleine teams verspreidt over verschillende locaties, of uw beschikbare budget is niet groot genoeg voor een escape room, maar u wil een gezellige, innemende en coöperatieve activiteit om uw team te motiveren?
Zoek niet verder. RPG Crunch kan u helpen met een interactieve, coöperatieve en sociale teambuildingsactiviteit onder de vorm van een Role-playing sessie. Per sessie kunnen wij tussen de 3 en de 7 deelnemers aan. Dit door middel van een van de 2 beschikbare formats: Dungeons & Dragons of Star Wars. Beiden werken de teamspirit volledig in de hand.
Wat is een Rollenspel?
Rollenspellen bestaan al sinds 1974 en zijn een coöperatieve vorm van verhalen vertellen, waarin een groep spelers deelnemen aan een fictief avontuur dat zich volledig afspeelt in de fantasie van de deelnemers. Iedere speler neemt de rol van een fictief personage op zich. Door middel van simpele regels (die uitgelegd worden bij aanvang en gedurende het spel), hun verbeelding en de beschrijvingen, props, de onderlinge samenwerking en de interactie met de verteller (RPG Crunch) wordt het verhaal verteld.

Het doel van het spel is plezier beleven, de doelstellingen van het avontuur bereiken door samen te werken en de unieke mogelijkheden van ieder personage ten volle te benutten om alle obstakels die de voortgang van het verhaal belemmeren op te lossen. Deze obstakels worden gebruikt om de deelnemers te laten interageren in gesprekken, het strategisch en assertief denken aan te moedigen. De situaties die de deelnemers tegen komen zijn niet zo verschillend van de situaties die we allen in het dagelijkse leven moeten overwinnen. De verschillende skill sets en persoonlijkheden kunnen elkaar complementeren wanneer ze samenwerken in plaats van ieder hun eigen ding te laten doen om samen de doelstellingen van het team te bereiken. Resultaten tonen altijd dat een team dat samenwerkt meer kan bereiken dan dat de som van alle leden zou doen vermoeden.
Wat levert het mijn bedrijf op?
- Een sterker team dat gemakkelijker op mekaar inspeelt en de productiviteit verhoogt;
- Minder stress, want productiviteit ligt hoger en de collega’s ondersteunen elkaar, wat ervoor zorgt dat u minder afwezigheden krijgt door aan stress gerelateerde oorzaken;
- U bindt collega’s aan het team, wat ervoor kan zorgen dat u minder verloop kent in uw personeelsbestand;
- Uw personeelsleden leren assertief en strategisch denken. Zij zoeken oplossingen binnen de groep als een van hen het niet alleen kan oplossen.
- Uw personeelsleden leren hun collega’s kennen in een niet-werk gerelateerde omgeving, waardoor ze ook op de werkvloer hechter gaan samenwerken.
Lang verhaal kort: U spaart geld uit omdat uw personeelsleden beter leren samenwerken, de productiviteit en het zelfvertrouwen verhogen en het stressniveau zakt als gevolg daarvan, wat ziektedagen verlaagt.
Tarieven:
RPG Crunch biedt u 2 formules aan:

Voor een spelsessie die tussen 4 en 5 uur duurt, voor een groep tussen 3 en maximaal 7 personen vragen wij € 40 of € 80 per persoon.

€ 40 pp.: Wij verzorgen de sessie, geven uitleg en houden het hele gebeuren op gang.
U voorziet zelf een stille vergaderzaal met zitgelegenheid voor hooguit 8 personen en verzorgt catering.

€ 80 pp.: Wij zorgen voor een vergaderzaal in een gemakkelijk te bereiken locatie zoals een nabijgelegen hotel en wij verzorgen de catering. Verder leiden wij het hele gebeuren in goede baan.

Verplaatsingen vanuit Gent, waar RPG Crunch zijn thuisbasis heeft, onder of gelijk aan € 10 nemen wij zelf voor onze rekening. Indien wij ons moeten verplaatsen naar andere steden (Antwerpen, Brussel, Brugge, e.d.) zal die in rekening gebracht worden bij de facturatie.
Daar wij er een strak schema op na houden, zouden wij u willen vragen ten minste 6 weken op voorhand te reserveren, zodat wij u zeker onze volle aandacht kunnen geven.
U kan ons steeds bereiken op:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
GSM: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
RPG Crunch: Team building for companies
Are you a dynamic company? Do you also pay much attention to team building?
Of course! During group activities in the field of team building, colleagues get the chance to get to know each other better, in a different context than the shop floor. After the teambuilding, the ties between the colleagues have been strengthened. The working atmosphere improves, people have more fun in the work, the concentration is higher, and the productivity goes up. In short; the team spirit has been given a boost.
Bring your employees closer together. RPG Crunch offers team building activities for young and old.
What do we offer?
You have a small business, or you work in small teams spread over different locations, or you do not have your available budget, but do you want a pleasant, engaging and cooperative activity to motivate your team?
Search no further. We, at RPG Crunch can help you with an interactive, cooperative and social teambuilding activity in the form of a Role-playing session. We can accommodate between 3 and 7 participants per session. This through one of the 2 formats: Dungeons & Dragons or Star Wars. Both work the team spirit completely in the hand.
What is a Role-playing Game?
- Team Building -
As this page is focuses on our activities in Flanders, Belgium, the main text is in Dutch. You will find the English translation at the bottom of the page.
RPG Crunch: Teambuilding voor bedrijven
Bent u een dynamische onderneming? Besteedt u ook veel aandacht aan teambuilding?
Uiteraard! Tijdens groepsactiviteiten op het gebied van teambuilding krijgen collega’s de kans elkaar beter te leren kennen, dit in een andere context dan op de werkvloer. Na de teambuilding zijn de banden tussen de collega’s versterkt. De werksfeer verbetert, men heeft meer plezier in het werk, de concentratie ligt hoger en de productiviteit gaat omhoog. Kortom; de teamgeest heeft een boost gekregen.
Wat bieden we aan?
U heeft een klein bedrijf, of u werkt in kleine teams verspreidt over verschillende locaties, of uw beschikbare budget is niet groot genoeg voor een escape room, maar u wil een gezellige, innemende en coöperatieve activiteit om uw team te motiveren?
Zoek niet verder. RPG Crunch kan u helpen met een interactieve, coöperatieve en sociale teambuildingsactiviteit onder de vorm van een Role-playing sessie. Per sessie kunnen wij tussen de 3 en de 7 deelnemers aan. Dit door middel van een van de 2 beschikbare formats: Dungeons & Dragons of Star Wars. Beiden werken de teamspirit volledig in de hand.
Wat is een Rollenspel?
Rollenspellen bestaan al sinds 1974 en zijn een coöperatieve vorm van verhalen vertellen, waarin een groep spelers deelnemen aan een fictief avontuur dat zich volledig afspeelt in de fantasie van de deelnemers. Iedere speler neemt de rol van een fictief personage op zich. Door middel van simpele regels (die uitgelegd worden bij aanvang en gedurende het spel), hun verbeelding en de beschrijvingen, props, de onderlinge samenwerking en de interactie met de verteller (RPG Crunch) wordt het verhaal verteld.

Het doel van het spel is plezier beleven, de doelstellingen van het avontuur bereiken door samen te werken en de unieke mogelijkheden van ieder personage ten volle te benutten om alle obstakels die de voortgang van het verhaal belemmeren op te lossen. Deze obstakels worden gebruikt om de deelnemers te laten interageren in gesprekken, het strategisch en assertief denken aan te moedigen. De situaties die de deelnemers tegen komen zijn niet zo verschillend van de situaties die we allen in het dagelijkse leven moeten overwinnen. De verschillende skill sets en persoonlijkheden kunnen elkaar complementeren wanneer ze samenwerken in plaats van ieder hun eigen ding te laten doen om samen de doelstellingen van het team te bereiken. Resultaten tonen altijd dat een team dat samenwerkt meer kan bereiken dan dat de som van alle leden zou doen vermoeden.
- Team Building -
As this page is focuses on our activities in Flanders, Belgium, the main text is in Dutch. You will find the English translation at the bottom of the page.
RPG Crunch: Teambuilding voor bedrijven
Bent u een dynamische onderneming? Besteedt u ook veel aandacht aan teambuilding?
Uiteraard! Tijdens groepsactiviteiten op het gebied van teambuilding krijgen collega’s de kans elkaar beter te leren kennen, dit in een andere context dan op de werkvloer. Na de teambuilding zijn de banden tussen de collega’s versterkt. De werksfeer verbetert, men heeft meer plezier in het werk, de concentratie ligt hoger en de productiviteit gaat omhoog. Kortom; de teamgeest heeft een boost gekregen.
Wat bieden we aan?
U heeft een klein bedrijf, of u werkt in kleine teams verspreidt over verschillende locaties, of uw beschikbare budget is niet groot genoeg voor een escape room, maar u wil een gezellige, innemende en coöperatieve activiteit om uw team te motiveren?
Zoek niet verder. RPG Crunch kan u helpen met een interactieve, coöperatieve en sociale teambuildingsactiviteit onder de vorm van een Role-playing sessie. Per sessie kunnen wij tussen de 3 en de 7 deelnemers aan. Dit door middel van een van de 2 beschikbare formats: Dungeons & Dragons of Star Wars. Beiden werken de teamspirit volledig in de hand.
Wat is een Rollenspel?
Rollenspellen bestaan al sinds 1974 en zijn een coöperatieve vorm van verhalen vertellen, waarin een groep spelers deelnemen aan een fictief avontuur dat zich volledig afspeelt in de fantasie van de deelnemers. Iedere speler neemt de rol van een fictief personage op zich. Door middel van simpele regels (die uitgelegd worden bij aanvang en gedurende het spel), hun verbeelding en de beschrijvingen, props, de onderlinge samenwerking en de interactie met de verteller (RPG Crunch) wordt het verhaal verteld.

Het doel van het spel is plezier beleven, de doelstellingen van het avontuur bereiken door samen te werken en de unieke mogelijkheden van ieder personage ten volle te benutten om alle obstakels die de voortgang van het verhaal belemmeren op te lossen. Deze obstakels worden gebruikt om de deelnemers te laten interageren in gesprekken, het strategisch en assertief denken aan te moedigen. De situaties die de deelnemers tegen komen zijn niet zo verschillend van de situaties die we allen in het dagelijkse leven moeten overwinnen. De verschillende skill sets en persoonlijkheden kunnen elkaar complementeren wanneer ze samenwerken in plaats van ieder hun eigen ding te laten doen om samen de doelstellingen van het team te bereiken. Resultaten tonen altijd dat een team dat samenwerkt meer kan bereiken dan dat de som van alle leden zou doen vermoeden.
Wat levert het mijn bedrijf op?
- Een sterker team dat gemakkelijker op mekaar inspeelt en de productiviteit verhoogt;
- Minder stress, want productiviteit ligt hoger en de collega’s ondersteunen elkaar, wat ervoor zorgt dat u minder afwezigheden krijgt door aan stress gerelateerde oorzaken;
- U bindt collega’s aan het team, wat ervoor kan zorgen dat u minder verloop kent in uw personeelsbestand;
- Uw personeelsleden leren assertief en strategisch denken. Zij zoeken oplossingen binnen de groep als een van hen het niet alleen kan oplossen.
- Uw personeelsleden leren hun collega’s kennen in een niet-werk gerelateerde omgeving, waardoor ze ook op de werkvloer hechter gaan samenwerken.
Lang verhaal kort: U spaart geld uit omdat uw personeelsleden beter leren samenwerken, de productiviteit en het zelfvertrouwen verhogen en het stressniveau zakt als gevolg daarvan, wat ziektedagen verlaagt.
Tarieven:
RPG Crunch biedt u 2 formules aan:

Voor een spelsessie die tussen 4 en 5 uur duurt, voor een groep tussen 3 en maximaal 7 personen vragen wij € 40 of € 80 per persoon.

€ 40 pp.: Wij verzorgen de sessie, geven uitleg en houden het hele gebeuren op gang.
U voorziet zelf een stille vergaderzaal met zitgelegenheid voor hooguit 8 personen en verzorgt catering.

€ 80 pp.: Wij zorgen voor een vergaderzaal in een gemakkelijk te bereiken locatie zoals een nabijgelegen hotel en wij verzorgen de catering. Verder leiden wij het hele gebeuren in goede baan.

Verplaatsingen vanuit Gent, waar RPG Crunch zijn thuisbasis heeft, onder of gelijk aan € 10 nemen wij zelf voor onze rekening. Indien wij ons moeten verplaatsen naar andere steden (Antwerpen, Brussel, Brugge, e.d.) zal die in rekening gebracht worden bij de facturatie.
Daar wij er een strak schema op na houden, zouden wij u willen vragen ten minste 6 weken op voorhand te reserveren, zodat wij u zeker onze volle aandacht kunnen geven.
U kan ons steeds bereiken op:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
GSM: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
RPG Crunch: Team building for companies
Role plays exist since 1974 and are a cooperative form of storytelling, in which a group of players (your employees?) Take part in a fictional adventure that takes place entirely in the imagination of the participants. Each player assumes the role of a fictional character. By means of simple rules (which are explained at the start and during the game), their imagination and the descriptions, props, the mutual and the interaction with the narrator (RPG Crunch) the story is told.
The goal of the game is to make fun, achieve the goals of the adventure by working together and fully utilize the unique capabilities of each character to solve all the obstacles that hinder the progress of the story. These obstacles are used to allow participants to interact in conversations, to encourage strategic and assertive thinking. The situations encountered by the participants are not so different from the situations that we all have to overcome in our daily lives. The different skill sets and personalities can complement each other when they work together instead of letting them do their own thing to achieve the goals of the team. Results always show that a team that works together can achieve more than the sum of all members would suggest.
What's in it for my company?
• A stronger team that more easily responds to each other and increases productivity;
• Less stress, because productivity is higher, and the colleagues support each other, which ensures that you get fewer absences due to stress-related causes;
• You bind colleagues to the team, which can ensure that you have less turnover in your workforce;
• Your employees learn assertive and strategic thinking. They seek solutions within the group if one of them cannot solve it alone.
• Your staff members get to know their colleagues in a non-work environment, which means that they also work closer together on the work floor.
Long story short: You save money because your staff learn to work better, increase productivity and self-confidence and the stress level drops as a result, which reduces sick leave.
Price List:
RPG Crunch offers you 2 formulas:
For a game session that lasts between 4 and 5 hours (Time flies when you're having fun) for a group between 3 and a maximum of 7 people we ask € 40 or € 80 per person.
€ 40 pp .: We take care of the session, explain and keep the whole event going.
You yourself provide a quiet meeting room with seating for up to 8 people and provide catering.
€ 80 pp .: We provide a meeting room in an easily accessible location such as a nearby hotel and we take care of the catering. Furthermore, we lead the entire event in a good job.
Movements from Ghent, where RPG Crunch has its home base, below or equal to € 10, we take care of ourselves. If we have to move to other cities (Antwerp, Brussels, Bruges, etc.) this will be charged to the invoicing.

As we have a strict schedule, I would like to ask you to reserve at least 6 weeks in advance, in such a way that we can certainly give you our full attention.
You can always reach us at:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
Cell phone: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
Copyright © 2019 RPG Crunch.  All Rights Reserved
Wat levert het mijn bedrijf op?
- Een sterker team dat gemakkelijker op mekaar inspeelt en de productiviteit verhoogt;
- Minder stress, want productiviteit ligt hoger en de collega’s ondersteunen elkaar, wat ervoor zorgt dat u minder afwezigheden krijgt door aan stress gerelateerde oorzaken;
- U bindt collega’s aan het team, wat ervoor kan zorgen dat u minder verloop kent in uw personeelsbestand;
- Uw personeelsleden leren assertief en strategisch denken. Zij zoeken oplossingen binnen de groep als een van hen het niet alleen kan oplossen.
- Uw personeelsleden leren hun collega’s kennen in een niet-werk gerelateerde omgeving, waardoor ze ook op de werkvloer hechter gaan samenwerken.
Lang verhaal kort: U spaart geld uit omdat uw personeelsleden beter leren samenwerken, de productiviteit en het zelfvertrouwen verhogen en het stressniveau zakt als gevolg daarvan, wat ziektedagen verlaagt.
Tarieven:
RPG Crunch biedt u 2 formules aan:

Voor een spelsessie die tussen 4 en 5 uur duurt, voor een groep tussen 3 en maximaal 7 personen vragen wij € 40 of € 80 per persoon.

€ 40 pp.: Wij verzorgen de sessie, geven uitleg en houden het hele gebeuren op gang.
U voorziet zelf een stille vergaderzaal met zitgelegenheid voor hooguit 8 personen en verzorgt catering.

€ 80 pp.: Wij zorgen voor een vergaderzaal in een gemakkelijk te bereiken locatie zoals een nabijgelegen hotel en wij verzorgen de catering. Verder leiden wij het hele gebeuren in goede baan.

Verplaatsingen vanuit Gent, waar RPG Crunch zijn thuisbasis heeft, onder of gelijk aan € 10 nemen wij zelf voor onze rekening. Indien wij ons moeten verplaatsen naar andere steden (Antwerpen, Brussel, Brugge, e.d.) zal die in rekening gebracht worden bij de facturatie.
Daar wij er een strak schema op na houden, zouden wij u willen vragen ten minste 6 weken op voorhand te reserveren, zodat wij u zeker onze volle aandacht kunnen geven.
U kan ons steeds bereiken op:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
GSM: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
RPG Crunch: Team building for companies
Are you a dynamic company? Do you also pay much attention to team building?
Of course! During group activities in the field of team building, colleagues get the chance to get to know each other better, in a different context than the shop floor. After the teambuilding, the ties between the colleagues have been strengthened. The working atmosphere improves, people have more fun in the work, the concentration is higher, and the productivity goes up. In short; the team spirit has been given a boost.
Bring your employees closer together. RPG Crunch offers team building activities for young and old.
What do we offer?
You have a small business, or you work in small teams spread over different locations, or you do not have your available budget, but do you want a pleasant, engaging and cooperative activity to motivate your team?
Search no further. We, at RPG Crunch can help you with an interactive, cooperative and social teambuilding activity in the form of a Role-playing session. We can accommodate between 3 and 7 participants per session. This through one of the 2 formats: Dungeons & Dragons or Star Wars. Both work the team spirit completely in the hand.
What is a Role-playing Game?
Role plays exist since 1974 and are a cooperative form of storytelling, in which a group of players (your employees?) Take part in a fictional adventure that takes place entirely in the imagination of the participants. Each player assumes the role of a fictional character. By means of simple rules (which are explained at the start and during the game), their imagination and the descriptions, props, the mutual and the interaction with the narrator (RPG Crunch) the story is told.
The goal of the game is to make fun, achieve the goals of the adventure by working together and fully utilize the unique capabilities of each character to solve all the obstacles that hinder the progress of the story. These obstacles are used to allow participants to interact in conversations, to encourage strategic and assertive thinking. The situations encountered by the participants are not so different from the situations that we all have to overcome in our daily lives. The different skill sets and personalities can complement each other when they work together instead of letting them do their own thing to achieve the goals of the team. Results always show that a team that works together can achieve more than the sum of all members would suggest.
What's in it for my company?
• A stronger team that more easily responds to each other and increases productivity;
• Less stress, because productivity is higher, and the colleagues support each other, which ensures that you get fewer absences due to stress-related causes;
• You bind colleagues to the team, which can ensure that you have less turnover in your workforce;
• Your employees learn assertive and strategic thinking. They seek solutions within the group if one of them cannot solve it alone.
• Your staff members get to know their colleagues in a non-work environment, which means that they also work closer together on the work floor.
Long story short: You save money because your staff learn to work better, increase productivity and self-confidence and the stress level drops as a result, which reduces sick leave.
Price List:
RPG Crunch offers you 2 formulas:
For a game session that lasts between 4 and 5 hours (Time flies when you're having fun) for a group between 3 and a maximum of 7 people we ask € 40 or € 80 per person.
€ 40 pp .: We take care of the session, explain and keep the whole event going.
You yourself provide a quiet meeting room with seating for up to 8 people and provide catering.
€ 80 pp .: We provide a meeting room in an easily accessible location such as a nearby hotel and we take care of the catering. Furthermore, we lead the entire event in a good job.
Movements from Ghent, where RPG Crunch has its home base, below or equal to € 10, we take care of ourselves. If we have to move to other cities (Antwerp, Brussels, Bruges, etc.) this will be charged to the invoicing.

As we have a strict schedule, I would like to ask you to reserve at least 6 weeks in advance, in such a way that we can certainly give you our full attention.
You can always reach us at:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
Cell phone: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
Copyright © 2019 RPG Crunch.  All Rights Reserved
Are you a dynamic company? Do you also pay much attention to team building?
Of course! During group activities in the field of team building, colleagues get the chance to get to know each other better, in a different context than the shop floor. After the teambuilding, the ties between the colleagues have been strengthened. The working atmosphere improves, people have more fun in the work, the concentration is higher, and the productivity goes up. In short; the team spirit has been given a boost.
Bring your employees closer together. RPG Crunch offers team building activities for young and old.
What do we offer?
You have a small business, or you work in small teams spread over different locations, or you do not have your available budget, but do you want a pleasant, engaging and cooperative activity to motivate your team?
Search no further. We, at RPG Crunch can help you with an interactive, cooperative and social teambuilding activity in the form of a Role-playing session. We can accommodate between 3 and 7 participants per session. This through one of the 2 formats: Dungeons & Dragons or Star Wars. Both work the team spirit completely in the hand.
What is a Role-playing Game?
Role plays exist since 1974 and are a cooperative form of storytelling, in which a group of players (your employees?) Take part in a fictional adventure that takes place entirely in the imagination of the participants. Each player assumes the role of a fictional character. By means of simple rules (which are explained at the start and during the game), their imagination and the descriptions, props, the mutual and the interaction with the narrator (RPG Crunch) the story is told.
The goal of the game is to make fun, achieve the goals of the adventure by working together and fully utilize the unique capabilities of each character to solve all the obstacles that hinder the progress of the story. These obstacles are used to allow participants to interact in conversations, to encourage strategic and assertive thinking. The situations encountered by the participants are not so different from the situations that we all have to overcome in our daily lives. The different skill sets and personalities can complement each other when they work together instead of letting them do their own thing to achieve the goals of the team. Results always show that a team that works together can achieve more than the sum of all members would suggest.
What's in it for my company?
• A stronger team that more easily responds to each other and increases productivity;
• Less stress, because productivity is higher, and the colleagues support each other, which ensures that you get fewer absences due to stress-related causes;
• You bind colleagues to the team, which can ensure that you have less turnover in your workforce;
• Your employees learn assertive and strategic thinking. They seek solutions within the group if one of them cannot solve it alone.
• Your staff members get to know their colleagues in a non-work environment, which means that they also work closer together on the work floor.
Long story short: You save money because your staff learn to work better, increase productivity and self-confidence and the stress level drops as a result, which reduces sick leave.
Price List:
RPG Crunch offers you 2 formulas:
For a game session that lasts between 4 and 5 hours (Time flies when you're having fun) for a group between 3 and a maximum of 7 people we ask € 40 or € 80 per person.
€ 40 pp .: We take care of the session, explain and keep the whole event going.
You yourself provide a quiet meeting room with seating for up to 8 people and provide catering.
€ 80 pp .: We provide a meeting room in an easily accessible location such as a nearby hotel and we take care of the catering. Furthermore, we lead the entire event in a good job.
Movements from Ghent, where RPG Crunch has its home base, below or equal to € 10, we take care of ourselves. If we have to move to other cities (Antwerp, Brussels, Bruges, etc.) this will be charged to the invoicing.

As we have a strict schedule, I would like to ask you to reserve at least 6 weeks in advance, in such a way that we can certainly give you our full attention.
You can always reach us at:
Email: rpgcrunch@gmail.com           
Cell phone: 0032 497 50 88 37
Twitter: @rpg_crunch
Facebook: @rpgcrunch
Patreon: RPG_Crunch
Copyright © 2019 RPG Crunch. 
All Rights Reserved